Problem med långa svartider / trögt internet.

En del kunder i VILNET upplever just nu problem med att Internet är trögt.

Probelemet ligger utanför AC-net och Ac-nets operatör arbetar med att få felet åtgärdat.

Vi väntar på besked om när problemen kan vara åtgärdade.

Mer information kommer i början på nästa vecka.

Med Vänlig Hälsning
Vilnet, Jonas