gravmaskin.jpgKabelanvisningar
Om du skall utföra gräv- eller markarbeten där VilNets kablar ligger i marken skall du innan du börjar med grävarbeten begära kabelanvisning av Vilhelmina Kommuns IT-enhet. Detta för att du inte av misstag skall gräva av markförlagd kabel. För att vi enklare skall kunna hjälpa dig med kabelanvisningen bör du kontakta oss innan du tänkt dig att gräva minst tre arbetsdagar i förväg för att få den kostnadsfri.
Om du inte begär kabelanvisning och gräver av kabeln eller på annat sätt skadar den får du själv stå för samtliga kostnader för reparation.
Kabelanvisning är arbetsdagar mellan (08:00-16:00) och den är kostnadsfri.
Men observera att det kostar 760 kr (exklusive moms) om du vill få utsättningen utförd inom tre dagar.

Välkommen att beställ kabelanvisning online via www.ledningskollen.se 
eller kontakta oss på IT-enheten.
Du når oss på 0940-140 00 eller via mail, vilnet@vilhelmina.se