Driftinformation
Ibland utför vi underhållsarbeten på nätet. Det kan i vissa fall påverka din anslutning. Här skriver vi om planerade avbrott och oplanerade avbrott  i förbindelsen. Om problemen ligger ute på internet kommer du ändå åt denna sida.

planerade.jpg

Granvägen och Videvägen läggs om till DHCP den 12/2 2018. Klart.


storningar.jpg  
02-10-2019 13:45 A3s leverans fungerar dålligt i hela norrland
Just nu är det stora störningar i internetleveransen i hela norrland. A3:s tekniker jobbar med problemet.

26-02-2018 16:00 Problemet är åtgärdat
Problemet som orsakar "lagg" som framförallt de som spelar onlinespel märker av är åtgärdat.

23-02-2018 Problemet är identifierat
Problemet som orsakar "lagg" som framförallt de som spelar onlinespel märker av är identifierat och vi väntar på åtgärd från partner under måndagen.

22-02-2018 Kapacitetsproblem från Umeå och söderut
Sedan torsdagen den 15:e är kapacitetsproblemen lösta.
Däremot finns störningar i nätet kvar som framförallt märks vid onlinespelande (LOL, WOW etc).
Felsökning och dialog pågår med berörda leverantörer och samarbetspartners.

12-02-2018 Kapacitetsproblem från Umeå och söderut
I slutet på förra veckan fick vi information om att A3 har vissa kapacitetsproblem från Umeå och söderut mot Stockholm. Problemen berör samtliga stadsnät i Västerbotten.

Se problemrapport nedan från vår nuvarande Internetleverantör A3:
"Vi har under en period efter julhelgerna haft en större ökning av trafik i vårt nät än vi planerat. Det resulterade konkret i att nätet inte räckte till.
Problemet upplevdes distribuerat över olika slag. Med det menas att användare kunde uppleva vissa destinationer eller tjänster som sega under "primetime".
Tydligas verkar problemen ha varit för de användare som kräver de snabbaste svarstiderna eller har behov av annan realtidstrafik. Exempel vissa online spel eller streamad film/tv från andra utomnordiska leverantörer.
För att komma till rätta med problemet har nätet delats i två delar och trafiken går ut till ett nytt stamnät både i Umeå och Stockholm. Detta har lätta upp hela den gamla produktionen avsevärt.
Nästa steg blir att lägga om trafiken till det nya nätet helt och hållet. Det främst att säkra kapacitet för framtidens ökningar.
Med Vänlig Hälsning
A3 (CTO, NOC Manager, Key Account Manager)"


5/2 2018, Felorsak till driftstörningen tidigare idag:
Leveransproblemet av Internettjänsten inträffade under natten mot måndag pga av en omläggning i leverantörens nät.
Felet blev åtgärdat kl 10:25

2018-02-05 kl 08:00 - 10:25
Just nu är det problem med att komma sig ut på ett flertal sidor på Internet. Felet ser ut att på ett eller annat sätt beröra samtliga stadsnät i Västerbotten.
Internettrafik som går från Umeå och norrut fungerar (facebook, Youtube etc).
Problemet verkar ligga i södra sverige och vi väntar på besked om vad som är orsaken och när det kan vara åtgärdat.

2017-09-28 kl  16:00 -
För närvarande pågår en driftstörning som drabbar kunder i stora delar av norra Sverige. Kunder kan uppleva att nätet går långsamt till och från. Vi har uppgifter på att tekniker arbetar på problemet med högsta prioritet.