Se din egen förbrukning

För att våra kunder skall kunna se vilka datamängder man laddar ner erbjuder vi lite statistik.
För att din statistik skall visas på rätt sätt måste proxy vara ifyllt enligt "Proxy inställning".
Utförligare beskrivning av proxy finns under FRÅGOR OCH SVAR

Vi har lagt om delar av statistiken och det innebär att alla som använder proxy behöver skriva in ett tillägg, se proxyinställning.

statliten.jpgSe egen förbrukning aktuellt år (visar förbrukning från det egna abonemanget).

Se egen förbrukning aktuell månad (visar förbrukning från det egna abonemanget).

Se egen förbrukning de senaste 30 dagarna (visar förbrukning från det egna abonemanget samt hur stor del av egen förbrukning som är Internet trafik, lokal trafik respektive AC-net trafik).

Se egen förbrukning aktuell vecka (visar förbrukning från det egna abonemanget).

Se egen förbrukning aktuell dag (visar förbrukningen från det egna abonemanget).

Se egen förbrukning Internet/AC-net senaste 30 dagarna

(Visar hur stor del av egen förbrukning som är Internet trafik, lokal trafik respektive AC-net trafik) Lokaltrafiken som i     diagrammet visas som "Lokaltrafik" räknas in i totalen så för att se hur mycket som förbrukats av din kvot skall lokaltrafiken räknas bort eftersom den är gratis.

Toplistan aktuell månad (visar vilka topförbrukare som finns i nätet.