Se din egen förbrukning

För att våra kunder skall kunna se vilka datamängder man laddar ner erbjuder vi lite statistik.

statliten.jpg
Se egen förbrukning aktuell månad (visar förbrukning från det egna abonemanget).

Se egen förbrukning aktuell dag.(visar förbrukning från det egna abonemanget samt hur stor del av egen förbrukning som är Internet trafik, lokal trafik respektive AC-net trafik).

Se egen förbrukning de senaste 30 dagarna (visar förbrukning från det egna abonemanget samt hur stor del av egen förbrukning som är in respektuve ut. Visar enbart trafik som räknas alltså ej lokaltrafik).

Se egen förbrukning aktuellt år (visar förbrukning från det egna abonemanget samt hur stor del av egen förbrukning som är in respektuve ut. Visar enbart trafik som räknas alltså ej lokaltrafik).