Slutfört Projekt

Fyran-projektet
2007-01-01 - 2010-12-31
eulogo_inv_v_rgb.gif
Vilhelmina kommun Kommunstyrelse har beslutat att fortsätta att satsa på en bredbandsutbyggnad i projektform.

Bakgrund
Syftet med projektet är att bygga ut IT-infrastrukturen i samtliga kommuner i Västerbottens län. Detta kommer att ske genom att man så långt som möjligt fullföljer den påbörjade utvecklingen av IT-infrastrukturen samt att man genomför kvalitetshöjande åtgärder i befintliga nät. Denna satsning kommer att ge länets företag möjligheter till utveckling och tillväxt.
Fyran-projektet är ett projekt där stöd utgår från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Stödet utgår ur delområde 4.3 informations- och kommunikationsteknik.

Inriktning / Mål
Kommunernas delprojekt ska i huvudsak ha en eller flera av följande inriktningar:

 • Fullfölja påbörjad utbyggnad av IT-infrastrukturen i länet
 • Genom kvalitetshöjande åtgärder i befintliga nät göra näten tillgängliga och attraktiva för tjänsteleverantörer.
 • Revidera kommunernas IT-infrastrukturprogram
 • Kvalitetssäkring av näten
 • Redundanta fiberstråk
 • Säkerhetsställa IT-infrastrukturen
 • Se över IT-infrastrukturens dokumentation samt föra in dokumentationen i X-Opto
Inom projektet finns även horisontella mål inom områdena:
 • Jämställdhet
 • Miljö
 • Integration och Mångfald
Lokalt i Vilhelmina
Detta innebär att möjlighet kommer att ges till byar enligt en ortsprioriterings ordning fastställd av KS.

 • Västanbäck - Södratresund, Etablering av optofibernät med överföringshastighet på 100M/bit lokalt och 10 M/bit mot internet, Sambyggnad med Vattenfall som förstärker elnätet i området.
 • Grytsjö, Etablering av optofibernät med överföringshastighet på 100M/bit lokalt och 10 M/bit mot internet
 • Marsliden, Etablering av optofibernät med överföringshastighet på 100M/bit lokalt och 10 M/bit mot internet
 • Lövåsen - Strömåker, Etablering av optofibernät med överföringshastighet på 100M/bit lokalt och 10 M/bit mot internet

Mer om bredbands projekten finns att läsa på IT Västerbotten  http://regionvasterbotten.se/it/digitala-vasterbotten/storprojektet-fyran