MACINTOSH MED MAC OSX
Klicka på Äpplemenyn, välj Nätverks-plats och därefter Nätverksinställningar

osx.jpg

Ange rätt plats
Klicka på Plats och välj Redigera konfiguration
Vid Visa, välj Ethernet (inbyggt)
Klicka på fliken TCP/IP
Vid Ställ in, välj Med DHCP
Klicka på Utför och stäng sedan