VilNet - Vilhelmina kommuns stadsnät
Med fiberkablar till samtliga större byar och även till de mindre, till Jämtlandsgränsen till Storuman och till Dorotea.
Med en kapacitet på 10Gb/s inom Västerbotten via vår samarbetspartner AC-net, 4 Gb/s från AC-net ut mot Internet via Bredband2 i Umeå och en kapacitet på 100-1000Mb/s inom tätorten och i "bredbandsbyarna".

Nu uppgraderar vi våra bredbandsabonnemang

För att anpassa bredbandsabonnemangen till dagens internetanvändning och krav på bredbandshastighet har vi uppdaterat och förenklat abonnemangen.
För många av våra abonnenter blir detta ingen större förändring, då de flesta av våra kunder har abonnemanget VilNet Medium (vilken har samma hastighet och pris som VilNet 25). Abonnemanget Fritidshus kommer att utgå och de kunderna kommer automatiskt att uppgraderas till VilNet 25, vilket innebär en prishöjning. Även abonnemanget VilNet Liten kommer att utgå och även för dessa kunder kommer det ske en automatisk uppgradering till VilNet 25.
Nyheterna i vårt utbud är VilNet 50 med hastigheten upp till 50 mb/s och VilNet 1000 med hastighet upp till 1 gb/s.
De största abonnemangen (VilNet 100 och 1000) går i dagsläget inte att leverera till alla delar av kommunen på grund av olika begränsningar i nätet. Kontakta VilNet för att få veta om du har förutsättningarna till uppgradering.
Skulle du vilja göra en förändring i ditt abonnemang, kontakta oss: vilnet@vilhelmina.se eller 0940 – 144 22 (telefontid 8-16).
Från och med 1 januari 2020 finns det fyra bredbandsabonnemang att välja mellan:

VilNet 25
>25 mb/s  
245 kr/månad
VilNet 50     
>50 mb/s   
295 kr/månad
VilNet 100         
>100 mb/s
350 kr/månad
VilNet 1000        
>1 gb/s 
615 kr/månad
De nya taxorna börjar gälla från och med 1 januari 2020.


Saknar du bredband, vilken möjlighet finns det att ansluta till Vilnet där jag bor?

För kostnadsförslag av fiber hem till dig eller ditt företag.

Installation av fiber till fastighet.

Internetkapacitet (inklusive nätavgift) från 215 Kr/månad se Prislista ovan.
Vlan inom Vilhelmina kommun

Vill du göra en förfrågan om ny fiberanslutning till Vilnet gör du det via vår e-tjänst:
Länk till E-tjänst: Fiberanslutning

Frågor angående fiber installation:
Maila: bredband@vilhelmina.se eller ring Vilhelmina kommun IT-enheten 0940-140 00.


Support och Felanmälan

Via telefon: 0940-14422 (alla dagar 08.00 - 22.00)

Pågående bredbandsprojekt

EU-logga.jpgJordbruksverket_RGB.jpg

Länsstyrelsen Västerbotten har beviljat ansökan om projektstöd för Vilhelminabyar efter Vildmarksvägen (1067 och 45) inom Landsbygdsprogrammet 2004-2020.

Stödet avser utbyggnad av bredband och projektet beviljas 70 procent eller högst 3 037 253 kronor för stödberättigande utgifter.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Av beviljat stöd uppgår EU:s andel till 40,6 procent.

Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelsema i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 av den 17 jlli 2014.

Tack vare stödet kommer arbetet med att bygga fibernät i hittills ej utbyggda områden att kunna fortsätta.

Vilhelmina kommun / IT-enheten


20131212_154159_0.jpg
Kontrollera ditt IPnummer  här        

VILHELMINA KOMMUN
ÄR MEDLEM I
20081208_125316_6.jpg